FAQ

Veelgestelde vragen

DENTAL DESIGN CENTER

Hierbij geven wij u informatie die van belang kan zijn als u zich wilt aanmelden of heeft aangemeld als nieuwe patiënt. Ook patiënten die reeds bij ons onder behandeling zijn, kunnen hierin nuttige informatie vinden. Hoe meer u weet over onze werkwijze, des te beter kunnen wij u van dienst zijn.

ONZE VOORWAARDEN & HUISREGLEMENT

AANMELDING NIEUWE PATIËNTEN

Aanmelding geschiedt op basis van beoordeling van de algemene vragenlijst en de gezondheidsvragenlijst (anamnese). Aan slechts het invullen van deze lijsten kunnen geen rechten worden ontleend. Een zorgvuldige beoordeling zal uitwijzen of wij u de Tandheelkundige zorg kunnen bieden die u wenst. Na een 1e intake wordt gezamenlijk besloten of u als patiënt ingeschreven wilt en kunt worden.

BEREIKBAARHEID

Onze praktijk is telefonisch bereikbaar op maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur. Op vrijdag zijn wij bereikbaar van 8.00 uur tot 12.00 uur. Voor vragen aangaande declaraties, behandelingen en afspraken, kunt u ons uiteraard tijdens deze uren bereiken.

Adreswijzigingen ontvangen wij bij voorkeur schriftelijk of per e-mail via info@dentaldesigncenter.nl. Hulphonden zijn welkom, graag een melding vooraf zodat wij ons protocol hierop kunnen aanpassen.

Dental Design Center is rolstoeltoegankelijk.

AFSPRAKEN

Wanneer u voor de eerste keer onze praktijk bezoekt zullen wij voor u een ruime afspraak inplannen. U heeft voorafgaand aan dit bezoek vragenlijsten ingevuld betreffende uw persoonlijke, medische en tandheelkundige gegevens. Tijdens uw eerste bezoek nemen wij deze vragenlijst met u door en zullen zo nodig om extra informatie vragen over bijvoorbeeld uw medicijngebruik. Tijdens het eerste bezoek zal een mondonderzoek plaatsvinden en als er geen recente röntgenfoto’s zijn, zullen deze worden gemaakt. Aan de hand van dit onderzoek en de foto’s zullen wij u zo duidelijk mogelijk informeren over de toestand van uw gebit.

De kosten voor het eerste consult bedragen varierend tussen de € 50,- en € 80,-. Afhankelijk in welke vorm het onderzoek noodzakelijk is.

Na uw intakegesprek wordt het behandelplan met u besproken en de hiervoor benodigde afspraken ingepland.

Na de controle afspraak bij de tandarts en/of mondhygiëniste, kunt u direct een vervolg afspraak inplannen voor de volgende afgesproken termijn, hetgeen onze voorkeur heeft. Mogelijk vindt u dat lastig en dan kunt u een oproepbrief per post of mail ontvangen ter herinnering aan het feit dat de afgesproken controle termijn weer voorbij is.

24 Uur voor de gemaakte afspraak ontvangt u van ons een SMS ter herinnering aan uw afspraak. Aan deze sms kunnen geen rechten worden ontleend, dit betreft slechts een service van de praktijk.

Tijdens de halfjaarlijkse controle is in principe geen tijd beschikbaar voor het doen van verrichtingen; deze zullen in overleg met u op een nader te bepalen tijdstip worden uitgevoerd.

Indien u verhinderd bent om welke reden dan ook, kan een afspraak worden verzet. Doet u dit alstublieft tijdig. Een afspraak dient minimaal 2 werkdagen van te voren te worden afgezegd. Bij een te late afzegging zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen.

Mochten wij als nog de gereserveerde tijd kunnen opvullen, zullen wij u deze tijd niet in rekening brengen.

Bedenk alstublieft dat het steeds weer afzeggen van behandelingen de continuïteit van de zorg in gevaar kan brengen.

Wilt u ons altijd informeren omtrent veranderingen in de verzekering of uw gezondheid (uw verzekeraar geeft ons geen wijzigingen door, dit in tegenstelling tot huisartsen en apotheken).

Wij doen ons uiterste best om de wachttijden zo kort mogelijk te houden, graag verzoeken wij u om hier ook rekening mee te houden bij aanvang van uw afspraak.

SPOEDGEVALLEN

Op het moment dat u klachten heeft kunt u het beste direct contact opnemen met de praktijk tijdens onze reguliere openingstijden van 8.00 uur – 12.00 uur en 13.00 uur – 17.00. En op vrijdag van 8.00 uur tot 12.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u voor spoedgevallen contact opnemen met de centrale doktersdienst, te bereiken onder telefoonnummer: 0900-1515.

ONZE ZORG VOOR UW GEBIT

Juist voor het bevorderen van uw mondgezondheid, staan onze medewerkers tot uw beschikking. Het is immers een bekend feit dat de twee meest voorkomende ziektes van het gebit, gaatjes en tandvleesontstekingen, heel nauw samenhangen met een niet juist onderhoud van het gebit. Een goede mondhygiëne is de eerste “pijler” van elk goed plan om een gebit voor de toekomst goed gezond te houden of weer te krijgen. Daarbij zijn tandvleesziekten, nu we vandaag de dag het tandbederf door de fluoriden veel beter de baas kunnen, na het 50e levensjaar de belangrijkste oorzaak tot verlies van het gebit. Kortom een gezond gebit staat op een gezond fundament. De mondhygiëniste en assistentes hebben meer tijd voor deze behandeling dan de tandarts waardoor een kwalitatief beter resultaat wordt behaald. Bedenk u wel: een goede mondhygiëne lukt niet in een keer! Daarom bevelen wij u vaak meerdere bezoeken aan. Bovendien leert de ervaring dat na verloop van tijd de aandacht op dit zo belangrijke gebied toch weer verslapt. Wij zullen dan proberen dit weer op het juiste moment bij te sturen. Om u de beste zorg te kunnen geven verwachten wij van onze patiënten dat zij regelmatig, 2 keer per jaar, voor behandeling bij de mondhygieniste komen, en minimaal 1x per jaar de controle bij de tandarts. Wanneer u langer dan 3 jaar niet meer onze praktijk heeft bezocht zullen wij u automatisch uitschrijven als patiënt. Er bestaat dan geen behandelrelatie meer tussen u en de tandartsen in onze praktijk. In geval van pijnklachten zullen wij u benaderen als nieuwe patiënt en kunt u al dan niet worden ingeschreven in de praktijk met de op dat moment geldende regels en eventuele wachttijden.

FACTURATIE

Wij versturen 2x in de week onze facturen. Dit kan per post of per mail, wat u voorkeur heeft.

Wij factureren niet aan de zorgverzekeraar, maar rechtstreeks naar de patiënt.

Wat betekend dat u zelf verantwoordelijk bent voor een tijdige betaling aan Dental Design Center. Helaas zijn wij genoodzaakt om bij een 2e herinnering administratiekosten in rekening te brengen. Onze betalingstermijn is 14 dagen.

HEEFT U EEN KLACHT?

Dental Design Center doet haar uiterste best u naar tevredenheid te helpen. Heeft u toch een klacht? Laat ons dat dan weten. Wij nemen elke reactie en/of klacht serieus, uw bevindingen zijn belangrijk voor ons. Wij horen het daarom graag als u ergens niet tevreden over bent, want alleen dan kunnen we samen naar een oplossing zoeken. Mogelijk is er sprake van een misverstand en kan dat in een gesprek opgelost worden. Het is ons streven om uw klacht samen met u in goede harmonie op te lossen. Volgens de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WCKZ) is een zorgverlener verplicht een klachtregeling aan te bieden waar u terecht kunt met uw klacht. Deze klachtenregeling heeft Dental Design Center ondergebracht bij de ANT en de NMT.

KLACHTENREGELING

Als u niet tevreden bent proberen we samen met u een oplossing te vinden. In principe lukt dat altijd, maar het kan natuurlijk voorkomen dat we er samen niet uit komen. In dat geval kunt u terecht bij de NMT, de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde. De NMT kan bemiddelen of overgaan tot een formele behandeling van uw klacht en een uitspraak doen. Aan de klachtenregeling van de NMT zijn geen kosten verbonden. Meer informatie kunt u schriftelijk opvragen bij de NMT, Postbus 2000, 3430 CA Nieuwegein (www.nmt.nl).

Voor onze tandartsen die aangesloten zijn bij het ANT (Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) kunt u informatie opvragen bij de ANT, Leidsevaartweg 99, 2106 AS Heemstede (www.ant-online.nl).

De klachtenregeling van deze tandheelkundige beroepsorganisaties voldoen aan de eisen die de Wet Cliënten Zorgsector aan iedere zorgverlener stelt. Voor een persoonlijk advies of informatie kunt u contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP), 0900 20 25 012 (0,25 p.m.).

AANSPRAKELIJKHEID

Waak zelf over uw eigendommen. Dental Design Center is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van uw eigendommen. Wij adviseren u dan ook om uw eigendommen niet onbewaakt achter te laten.

ROKEN

De regels van de overheid zijn streng. In openbare gebouwen mag niet worden gerookt. Ook bij Dental Design Center mag niet worden gerookt. Het staat u vrij om buiten het gebouw te roken.

MOBIELE TELEFOON

Wij verzoeken u vriendelijk uw mobiele telefoon stil te zetten in onze wachtruimte en behandelkamers. Moet u onverhoopt toch een telefoontje beantwoorden wilt u dit dan doen zonder andere patiënten en onze baliemedewerkers te hinderen.

Wij streven ernaar onze website actueel te houden. De informatie op onze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op de website worden ontleend. Hoewel Dental Design Center zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Dental Design Center garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Dental Design Center wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Tot slot

Suggesties, ideeën, op- en aanmerkingen met betrekking tot een behandeling, de wachtkamerinrichting, de praktijkorganisatie of andere zaken welke uw aandacht hebben zijn altijd welkom. Dental Design Center streeft naar continue verbetering; wij hechten dan ook veel waarde aan uw mening. U kunt uw op /aanmerkingen sturen naar info@dentaldesigncenter.nl of contact opnemen met onze office manager.

“KWALITEIT IS GEEN TOEVAL,
KWALITEIT IS TOPSPORT.”